Kenjutsu

Kenjutsu

P1030133

 

Koryu kenjutsu

Kenjutsu betyder svärdsträning eller svärdstekniker. Begreppet kenjutsu används vanligen när man talar om koryu (“gammal skola”) kenjutsu som t ex Shinto Kasumi Ryu kenjutsu. I Karlstads Budokai tränas Shinto Kasumi Ryu kenjutsu. Det är en klassisk svärdskola (koryu) som tränas inom ramen för Shindo Muso Ryu jodo. Kenjutsuskolan består av tolv olika kata (former) där sju utförs med långt svärd och fyra med kort svärd och en kata med både kort och långt svärd. Formerna ser enkla ut på ytan men kräver att man har goda kunskaper i svärdsträning för att de skall kunna utföras korrekt. Utförandet av formerna ramas in av en strikt etikett (reiho).

 Aiki ken

I klubben tränar vi även aiki ken (aiki-svärd). Det är den svärdsträning som tränas inom ramen för aikido-träning. Aiki ken har influerats av Kashima Shinto-ryu som är en koryu kenjutsu, men tränas inte som koryu utan tränas för att lyfta fram principer som är centrala i aikidoträning (t ex. ma-ai, kamae, awaze, ki-musubi, zanshin). Aiki ken består av enskilda huggövningar (suburi) och olika parövningar (kumi tachi).

 

 Träsvärdsträningen anpassas efter vars och ens kunskapsnivå och stor vikt läggs vid grundläggande hugg (och skär-) övningar.

P1020491